Jak zní siréna

Signály prvků varování -  grafické znázornění, zvukové ukázky a popis signálů všeobecné výstrahy, zkoušky sirén a požárního poplachu.

http://www.firebrno.cz/uploads/gallery/thumbnail/es.jpg

Všeobecná výstraha

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná.

Image

Všeobecná výstraha.mp3 Všeobecná výstraha.mp3

Zkouška sirén

Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování bude vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén".

Zkouška sirén se obvykle provádí každou první středu v měsíci ve dvanáct hodin.

Image

Zkouška sirén.mp3 Zkouška sirén.mp3

Požární poplach

Slouží jen ke svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo. Je vyhlašován jednou přerušeným tónem sirény během jedné minuty a nebo, jde-li o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící tón "HÓŘÍ" "HÓŘÍ" po dobu jedné minuty.

Image

Požární poplach.mp3 Požární poplach.mp3

 

Při zapálení svíček dbejte na bezpečnost

V neděli 2.12.2012 začal advent, který je dobou zklidnění, jež odpovídalo životnímu stylu našich předků, přizpůsobenému dlouhým prosincovým nocím.
 
 Advent provází adventní věnec ozdobený čtyřmi svícemi, které odpovídají počtu adventních nedělí, děti otevírají obvykle adventní kalendář.
 Přesně za měsíc tu máme nejkrásnější svátky v roce. Svíčky se tak v mnoha domácnostech rozzáří nejen na již zmiňovaném adventním věnci. Pamatujme, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet. Každý rok dochází během prosincových dní k požárům od hořících svíček, zejména právě těch umístěných na adventních věncích. Důležitý je výběr věnce a svíček. Pokud svíčky doma zapálíte, dbejte na to, abyste nikdy neopustili byt či dům, dokud svíčky nedohoří. Některé adventní věnce jsou pouze k dekoraci a žádné svíčky na ně nepatří
 
Hasiči každoročně vyjíždějí k požárům adventních věnců. Vyšetřovatelé hasičů varují před adventními věnci s nesprávně nainstalovanými svíčkami. „Některé věnce jsou určeny pouze k dekoraci, a tudíž bychom na ně neměli již umísťovat svíčky a následně je zapalovat.,“ upozorňuje vyšetřovatel por. Ing. Jaroslav Kubíček z HZS Pardubického kraje.
 
Při zapálení svíček je nutné si uvědomit, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. V každém případě by svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem – často je to například chvojí adventního věnce. Svíčky umísťujeme v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedáváme k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.
 
Klidný předvánoční čas vám přeje SDH Bezděkov.

 

Color style

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %